WORKSHOPS

Wij geven kleurrijke workshops aan kinderen. Kinderen maken kennis met verschillende culturen, zodat er meer begrip en waardering voor elkaar ontstaat. Scholen en dergelijke instellingen helpen we beter om te kunnen gaan met culturele diversiteit. Het doel is verbinden!